Jiřina Lhotská


Portfolio
Czech Republic
Slovak

Mám stredoškolské vzdelanie, žiaden výtvarný odbor. Som teda samouk/amatérka.

Vypočula som len svôj vnútorný hlas a od roku 2010 som začala tvoriť na základe emócií a predstáv. Svoje diela som často venovala  blízkym a priateľom. Takto som sa dostala do povedomia ďalších ľudí a všetci volali po výstave. 

Keď ma jeden dobrý človek natoľko povzbudil a pomohol prekonať obavy, pripravila som výstavu len pre blízkych a známych. Priamo na úspešnej výstave som dostala ponuky na budúce výstavy, teraz už aj pre verejnosť. Odvtedy už mám za sebou asi 10 výstav. Boli to pre mňa veľmi emotívne a krásne okamihy.

V súčasnej dobe mám vyše 40 vlastných obrazov, netreba mi už  požičiavať si  tie darované. Svoje diela vytváram s pokorou a radosťou v srdci. Nečakane som začala občas vytvárať aj vlastné verše, na ktoré mám tiež dobré ohlasy.

Beriem to ako záväzok vôči všetkým priaznivcom. Pokiaľ mi bude slúžiť zdravie, pokúsim sa vytvárať diela pre tých, čo hľadajú lásku, nehu  a krásne pocity, ktoré budú ľudí oslovovať ako doposiaľ.

Inka

Pripájam vlastné verše k obr. SLZNÉ ÚDOLIE

Přestaň plakat, děvče milé, nevrátí se už ty chvíle, kdy se s láskou objímáš, sladkou něhou dojímáš.
Klidně prožij němou chvíli, která ti dá více síly, tvoje srdce přece slyší, i když ono nemá uši.
Nepřemýšlej nad otázkou, co teď dělat se svou láskou, usadí se v srdíčku, nenajde ven cestičku.
Ona se tam nebojí, prý čas všechno zahojí. Přesto myslíš každý den na nádherný lásky sen. 
Za vzácný dar poděkuj a stále si opakuj, nebyl poctěn každičký, važ si této chviličky.
Chceš-li dále dobře žít, zkus tento dar použít a malými zrníčky potěš další lidičky.       

 

 

 

Works of art

Virtual galleries