Myšlienka European Art

Ľubica Vlková

4/14/2017 7:45:38 AM

Myšlienka European Art vznikla s cielom vytvorit priestor pre jednoduchú a rýchlu prezentáciu súcasnej tvorby umelcov. Hlavným cielom je vytvorenie umeleckej komunity aktívnych Európskych umelcov, kde môžu svoje diela ich autori konzultovat, zdielat, predávat, hodnotit a tak sa inšpirovat, posúvat, podporovat v dalšej tvorbe. Clenovia komunity si zo svojich nahraných umeleckých diel môžu vytvárat portfólia a následne ich prezentovat v 3D virtuálnej výstave, ktorú môžu celosvetovo zdielat a tak umožnit bezbariérový prístup k ich tvorbe. 

Portál EuropeanArt.sk nie je urcený len pre jednotlivcov, ale aj pre umelecké organizácie rôzneho typu (umelecké školy, galérie alebo organizácie späté s umením) a širokú verejnost. Tu im dávame priestor nielen pre zaclenenie do cielenej komunity ale aj priestor pre ich lepšiu propagáciu a cielené zvýšenie povedomia verejnosti o ich existencii, aktivitách a službách. 

Našim zámerom je nebrat provízie z predaja umeleckých diel, ci už autorov alebo umeleckých organizácií. Ide nám predovšetkým o ich propagáciu a spájanie. Financie z propagácií umeleckých organizácií, umelecky zameraných firiem, sponzorov, investorov a podporovatelov umožnia, aby portál a naša komunita mohla napredovat dalej, rozvíjat sa a aby sme mohli prezentovat túto komunitu a jej aktivity vo svete. 

Okrem aktivít, ktoré na portály EuropeanArt.sk realizujeme, je našou prácou propagovanie clenov aj na sociálnych sietach, výstavách a prepájat tak všetkých, ci už jednotlivcov alebo umelecké organizácie. 

Veríme, že vdaka nášmu snaženiu a nadšeniu pre tento projekt dokážeme spolu vytvorit vyššiu hodnotu a prelomit bariéry, ktoré celoeurópsky umelo vznikajú nech už z akéhokolvek dôvodu.

http://www.europeanart.sk

https://www.facebook.com/europeanart.sk/

Najbližšie sa zúcastníme FESTIVALU UMENIA V PRAHE (Ateliér Art Fest 2017), kde nás môžete stretnút osobne. Pre registrovaných clenov komunity máme pripravenú:

  • prezentácia portfólia priamo na medzinárodnom festivale umenia,
  • prezentácia portfólia na hlavnej stránke nášho portálu (2 týždne),
  • prezentácia portfólia na FB stránke European Art.